"ĐI ĐÔNG-GIẢM ĐẬM" MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3


“Phụ nữ là để yêu, không phải là để hiểu”. – Oscar Wilde

Và để thêm yêu thương những người phụ nữ của chúng ta. Cơm Tấm Cali dành tặng món quà đặc biệt cho ngày Quốc Tế Phụ Nữ
Chương trình “Đi Đông Giảm Đậm” áp dụng cho tất cả các khách nữ đến dùng bữa tại Cơm Tấm Cali.
Bàn 5 khách nữ giảm 5%
Bàn 3 khách nữ giảm 3%
Bàn 1 khách nữ cũng giảm

Đi Càng Đông Giảm Càng Đậm, Bàn Bao Nhiêu Khách Nữ Giảm Bấy Nhiêu (tối đa 10%)
Chi tiết chương trình: xem tại banner

Chương trình chỉ áp dụng duy nhất vào ngày 8/3.

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254