Thành viên.


Thành viên

 Chính sách hội viên điện tử

Thành viên

Đăng ký hội viên Cơm tấm Cali ngay

Đăng ký

 Hướng dẫn đăng ký Hội viên điện tử

Thành viên

QR Code Facebook

Thành viên

QR Code Zalo

 Hướng dẫn lấy mã tích điểm

 Điều khoản sử dụng

 1. Đối với Hội viên Gold (Vàng), tài khoản hội viên có thời hạn sử dụng trong 1 năm tính từ thời điểm TK hội viên đăng ký thành công. Để xét duy trì hạn mức Gold tiếp tục sau 1 năm, cần có 60 điểm tích luỹ trong tài khoản.
 2. Mỗi 1 điểm đã tích lũy, có thể quy đổi thành mã tích luỹ có giá trị 1,000 VND để sử dụng trực tiếp trên hóa đơn. Mã tích luỹ này chỉ có giá trị áp dụng ngay tại thời điểm xuất mã.
 3. Điểm tích luỹ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 4. Quy đổi thấp nhất 10 điểm/ hoá đơn và áp dụng quy đổi điểm cho một tài khoản trên 1 hóa đơn.
 5. Điểm trong tài khoản hội viên có thời hạn quy đổi trong 1 năm tính từ thời điểm TK hội viên đăng ký thành công.
 6. Hội viên cần xuất trình mã Tích Luỹ trước khi thanh toán để được hưởng ưu đãi thành viên, tích điểm hoặc quy đổi điểm.
 7. Không thể hồi/ hoàn trả điểm tích luỹ/ quy đổi, sau khi hệ thống đã xử lý thành công hoặc xuất hoá đơn thanh toán.
 8. Khi sử dụng dịch vụ ‘Đặt giao hàng’ trên Zalo và Facebook Messenger của Cơm tấm Cali, quý khách không cần thông báo mã tích luỹ để tích luỹ/ quy đổi.
 9. Cơm tấm Cali có quyền thay đổi điều khoản sử dụng của hội viên bất kỳ lúc nào.
 10. Các ưu đãi dành cho hội viên không áp dụng đồng thời với các ưu đãi/khuyến mãi đến từ đối tác của Cơm tấm Cali.
 11. Chính sách tích điểm và quy đổi điểm không được áp dụng khi bạn sử dụng các dịch vụ giao hàng không do Cơm tấm Cali cung cấp.
 12. Áp dụng chính sách Hội viên điện tử trên tất cả chi nhánh thuộc hệ thống nhà hàng Cơm tấm Cali.
Quảng cáo

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254